UKE-hero1

Canon пое управлението на почти всички системи за печат в University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, като по този начин се постигна прозрачност на разходите и опростени работни процеси

Университетската клиника Хамбург-Епендорф (UKE) имаше нужда да намали разходите си за печат и да възложи комплексните услуги за печат на външен доставчик. Въпреки сложната унаследена среда, Canon внедри персонализирани услуги за управление на печата (MPS), които покриват почти всички печатни дейности и се очаква да намалят разходите с 16% само за пет години.

UKE-image1.jpg
UKE-image2

"Днес поддръжката на принтери и многофункционални системи е много по-качествена, защото се извършва от експерти на Canon. В резултат на това ние, като ИТ отдел, можем да се съсредоточим върху основните си задачи. Наред с това сега печатаме на по-ниски цени от всякога."

Флориан Бентин, началник "Услуги за настолни компютри"