ABC- Hero1

Болничен тръст в Обединеното кралство инвестира в електронна търговия за печат за повишаване на ефективността и генериране на нов източник на приходи

DWF-logo.jpg

След преглед на всички свои услуги за поддръжка на своте обекти Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust инвестира в решение за електронна търговия за печат от Canon.

Резултати

Сега е въведена система, която разкрива допълнителни източници на приходи за RDaSH

Сега е въведена система, която разкрива допълнителни източници на приходи за RDaSH

Опростен процес за онлайн поръчки, който дава на клиентите контрол върху одобренията и лесен начин за заявка на услуги за печат

Опростен процес за онлайн поръчки, който дава на клиентите контрол върху одобренията и лесен начин за заявка на услуги за печат

Ръчните процеси, като например въвеждане на данни, проверка и изменение на документи, са премахнати, което дава възможност на операторите да отделят повече време за обработка на поръчките

Ръчните процеси, като например въвеждане на данни, проверка и изменение на документи, са премахнати, което дава възможност на операторите да отделят повече време за обработка на поръчките

RDash

Цел

Създаване на допълнителен източник на приходи чрез предоставяне на печатни услуги на външни клиенти, повишаване на ефективността в рамките на бизнеса и намаляване на похабяването на консумативи

Предизвикателства

• Подмяна на системата с работни карти на хартиен носител

• Актуализиране на продължителния процес на съставяне на документи

• Въвеждане на онлайн решение, което би позволило услугите за печат да бъдат предоставяни на външни клиенти

Подход

Внедряване на софтуерно решение за работа в облака, за да се създаде онлайн портал за печат – първоначално за вътрешни клиенти, който след това да се разшири и за външни клиенти, имащи нужда от услуги за печат