ABC- Hero1

Проучването на бизнеса и иновациите от Canon стимулира разрастването на бизнеса на Ritz в областта на кросмедийните комуникации

DWF-logo.jpg

Ritz – швейцарски доставчик на печатни услуги, предприе специални мерки, за да се адаптира към развиващия се пазар за комуникации, движен от популярността на онлайн каналите и цифровите платформи.

Резултати

Лека промяна на търговската марка, за да се отразят новите услуги

Лека промяна на търговската марка, за да се отразят новите услуги

Успешна промоция на предлагането на кросмедия чрез кросмедийна кампания сред клиентите

Успешна промоция на предлагането на кросмедия чрез кросмедийна кампания сред клиентите

Изпълнена е първата кросмедийна кампания за клиенти на Ritz

Изпълнена е първата кросмедийна кампания за клиенти на Ritz

Ritz-objective

Цел

Адаптиране към модерните комуникационни реалности чрез разширяване на онлайн услугите.

Предизвикателства

• Спадащи обеми за печат

• Трудност при отстояване на мястото си в условията на конкурентен пазар

• Неспособност да се отговори на търсенето на онлайн услуги от клиентите

Ritz-spare

Подход

• Canon предложи на Ritz проучване на бизнеса и иновациите (B&IS) на събитие за клиенти през 2013 г.

• От проучването B&IS, проведено през 2014 г., клиентът получи ясна представа за настоящия бизнес модел, както и анализ на маркетинговата стратегия

• Това го вдъхнови да извърши промяна на бизнес модела и да добави кросмедийни услуги чрез Canon, както и да препозиционира бизнеса през 2015 г.

• Canon подкрепи първата кросмедийна кампания за промотиране на нови услуги сред клиентите на Ritz