Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

За да предоставя своите услуги, Pulp Grafisk беше принудена да разчита на скъпи външни доставчици на печатни услуги (PSP), добавяйки допълнителна фаза към своя печатен работен процес. Работата с външни компании означава, че вместо да се правят малки тестови тиражи за гарантиране на най-високо качество, задачите за печат се изпращат директно към PSP за изпълнение в уговорените срокове. Наред с това възлагането на работата на външни PSP беше тежко бреме върху бюджета на Pulp Grafisk. В крайна сметка проектантският екип на Pulp Grafisk стигна до заключението, че за да удовлетворява изискванията на клиентите, като в същото време им осигурява най-доброто качество, по-голяма гъвкавост, по-бърза реакция и икономии, печатният работен процес трябва да се върне в компанията.

Резултати

Удвоен капацитет за широкоформатен печат

Удвоен капацитет за широкоформатен печат

Гъвкавост за предоставяне на плосък и ролен печат

Гъвкавост за предоставяне на плосък и ролен печат

Възможност за приключване на поръчка за печат в рамките на само два часа

Възможност за приключване на поръчка за печат в рамките на само два часа

Продукция с по-високо качество

Продукция с по-високо качество

Намаляване на работните часове на персонала

Намаляване на работните часове на персонала

По-ниски разходи за доставка на поръчката за печат

По-ниски разходи за доставка на поръчката за печат

DWF-logo.jpg

Цел

Осигуряване на ново решение за печат за удовлетворяване на изискванията на клиентите и постигане на най-доброто качество, по-голяма гъвкавост, по-кратко време за реакция и икономии.

Предизвикателства

• Борба за постоянно адаптиране към изискванията на клиентите

• Прекомерна зависимост от доставчиците на външни печатни услуги

• Продължителен и скъп процес

• Проблеми с качеството

• Ограничено предлагане на клиентите

• Дълго работно време на персонала

Подход

Инсталиране на ново решение, за да може Pulp Grafisk да извършва вътрешен широкоформатен печат в големи обеми и с висока надеждност и гъвкавост на приложението.

DWF-logo.jpg