Marne Drukkers

Sarab-LOGO.jpg

"Ръчното комплектуване на плакати с голям формат отнема много време и пари, така че ние решихме да потърсим по-добро решение. Системата за управление на поръчките и софтуерът Oce Matrix ни позволяват да комплектуваме поръчките автоматично, като пестим около двадесет човекочаса седмично."

Guus Sligter, директор на компанията