DWF-hero1-1600x600

Общинският съвет на Хертсмер постига висока ефективност с Canon

DWF-logo.jpg

Отделът осъществи успешно програмата за намаляване на разходите, като заработи рентабилно и затвърди репутацията си на винаги спазващ крайните срокове.

Резултати

Спестени 30% разходи поради съкращаване на поръчките към външни доставчици

Спестени 30% разходи поради съкращаване на поръчките към външни доставчици

Производителността е подобрена със 100%

Производителността е подобрена със 100%

Спестяванията от поръчки към външни доставчици се реинвестират в услуги на съвета

Спестяванията от поръчки към външни доставчици се реинвестират в услуги на съвета

Hertsmere

Цел

Отделът за печат на съвета трябваше да отговори на дадения му от съвета мандат за намаляване на разходите при запазване на висока ефективност.

Предизвикателства

• Намаляване на разходите

• Запазване на високо ниво на производителност

• Поемане на нарастващи обеми на печат по заявка

Подход

Като клиент на Canon от 2008 г. състоящият се от двама души отдел за вътрешен печат на съвета е разчитал на Canon, нейните технологии и експертен опит, включително участие в програмата Essential Business Builder, за поддържане на печатните услуги на високо ниво.

Hertsmere