ABC- Hero1

Cavelti, заедно с Canon, гледа отвъд печата

DWF-logo.jpg

Cavelti – семейна швейцарска компания, е в печатната индустрия през последните 135 години. Ключът към успеха на компанията е нейната способност да приема технологичните промени и да предприема необходимите стъпки за разнообразяване на предлаганите услуги с цел да задоволи, и дори да надмине, очакванията на клиентите си.

Резултати

Намалени разходи за цифров печат с 30%

Намалени разходи за цифров печат с 30%

По-бърза, по-професионална комуникационна услуга

По-бърза, по-професионална комуникационна услуга

Увеличаване на обемите на рекламата чрез директна поща

Увеличаване на обемите на рекламата чрез директна поща

Навлизане в сферата на кросмедийните услуги

Навлизане в сферата на кросмедийните услуги

Cavelti-objective

Цел

Намиране на партньор за подкрепа на развитието на отдела за цифров печат и проучване на възможностите на нов пазар.

Предизвикателства

• Скъпа и недостатъчна инфраструктура за цифров печат

• Липса на поддръжка от доставчици и на насърчаване за разрастване на бизнеса

Подход

• След провеждането на 18-месечни пазарни консултации Cavelti стига до извода, че Canon е най-добрият доставчик, с който да работи в бъдеще

• Освен съобразено с конкретните нужди предложение за хардуерни и софтуерни решения клиентът също така получава и подкрепа за проучване на нови медийни пазари