ABC- Hero1

Armstrong Watson си партнира с Canon с цел осъществяване на стратегията си за корпоративна социална отговорност, наречена "Идея за бъдещето"

Счетоводната фирма Armstrong Watson предоставя пълен набор от счетоводни услуги. Компанията разполага със застаряваща, ненадеждна и скъпа печатна техника от различни производители и се нуждае от привеждане на печатните дейности в съответствие с политиките си за корпоративна социална отговорност (КСО) – една област, която има значително въздействие върху степента на вземане на решения от страна на клиента. Благодарение на тясното си сътрудничество с Canon компанията е в състояние да продължи да развива своята конкурентна диференциация чрез посрещане на собствените си цели за КСО относно влиянието върху околната среда – намаляне на разходите за хартия и енергия и намаляване на броя на печатащите устройства с повече от 70%.

ABC-image1
ABC-image1

"Преди да направи каквито и да е препоръки, Canon работи усърдно, за да "влезе под кожата" на нашата организация и да разбере какво има нужда от подобрение и как това да бъде направено по най-добрия начин. Разбирането на бизнеса на нашите клиенти е философия, към която твърдо се придържаме, и ние бяхме силно уверени, че Canon е правилният партньор за нас."

Дейвид Кларксън, търговски директор