Визия за по-интелигентно обучение

DWF-logo.jpg

Движещата сила на Глазгоуския университет е ясната визия за подобряване на неговата позиция като един най-добрите световни научноизследователски университети. За тази цел университетът се ангажира да насочи усилията си върху нуждите на студентите си и спонсорите на изследванията. Това означава да оптимизира системите и процесите, да продължава да подобрява удовлетвореността на студентите и да осигурява изследователска среда на световно равнище.

Резултати

Подобрена работа и удовлетворение на студенти и потребители

Подобрена работа и удовлетворение на студенти и потребители

Повече от 5,5 милиона британски лири се спестяват с 5-годишния проект

Повече от 5,5 милиона британски лири се спестяват с 5-годишния проект

Промяна на навиците за печат, нарастване на двустранния печат и намаляване на цветния печат

Промяна на навиците за печат, нарастване на двустранния печат и намаляване на цветния печат

Намаляване с над една трета на CO2

Намаляване с над една трета на CO2

59,7% по-малко електричество

59,7% по-малко електричество

Само защитеният достъп спестява 10 милиона страници всяка година

Само защитеният достъп спестява 10 милиона страници всяка година

university_of_glasgow

Цел

Постигане на висококачествено обучение, като се насърчава ефективността и се намалява въздействието на университета върху околната среда.

Предизвикателства

• Липса на контрол върху печата по отношение на стратегията, управлението или разходите

• Липса на удобства в работата на потребителите

• Амбициозни екологични цели

• Наследена печатна инфраструктура

• Голяма и историческа сградна собственост

• Голяма и сложна група от потребители – 30 000 души персонал и студенти

Подход

Разработване и въвеждане на стратегически управлявани услуги за печат в целия университет.

university_of_glasgow