Статия

Дигитална култура срещу дигитализация: ново мислене, нови възможности

Променете начина си на мислене, за да откриете нови бизнес модели – призовава Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Еволюцията на книгоиздаването

Като човек, стабилно стъпил в света на издателите и технолозите, с интерес наблюдавам въздействието, което техническите иновации оказват над книгоиздаването. Появата на четците за електронни книги, неочакваното повишаване на популярността на аудиокнигите и сложната връзка между Amazon и издателите изиграха ключова роля в преобразяването на сектора.


Може би най-значимата промяна през последното десетилетие е, че читателите стават все по-малко обвързани с книгата като материален продукт, тъй като тя вече не е в основата на медийното ни потребление. В дигиталната ера вече е по удачно да мислим в термините на „съдържанието“.


Преди да се задълбочим над това какво означава това изместване на гледната точка за широката издателска индустрия, си заслужава първо да направим разграничение между „дигиталната култура“ и „дигитализацията“.

Изместване на гледната точка

При процеса на дигитализация бизнес моделът все още базиран на печатно съдържание – издателят преориентира вече налично печатно съдържание към цифрова платформа, като например четец за електронни книги, и просто го препродава в нов формат. В контекста на „дигиталната култура“ – съдържанието се ражда в цифров вид и отваря множество възможности за напълно нови бизнес модели.


По принцип тази стратегия за цифрово публикуване е по-съвместима с нашето технологично време и е тази, която бихте очаквали издателите да приложат с голямо желание в собствения си бизнес. "Цифровото" трябва да бъде разглеждано като начин на мислене, а не като технология – и ако то трябва да стане по-широко прието от издателите, тогава те трябва първо да станат по-добри в управлението на иновациите.

Two women looking at iPad


Реалността е такава, че с технологията, която е налична днес, съдържанието може да бъде допълнено и осъвременено, цифрово разпространено повторно и дори отпечатано отново по заявка.

– Sven Fund, fullstopp

Съществуват два вида издатели – тези, които преоткриват бизнеса си, и други, които отхвърлят иновациите до момента, в който те станат общоприетото решение. Можете да бъдете проактивни или реактивни в подхода си. Все още съществуват „цифрово неграмотни“ издатели, които е възможно да имат достъп до цифрови продукти и да са запознати с техните предимства, но да не са възприели изцяло възможностите на дигиталната култура.


Имайки това предвид, спокойно можем да предположим, че издателите не използват оптимално технологичните възможности, които са налични в издателския сектор. И затова те не разбират пълното въздействие, което технологиите за книгоиздаване могат да окажат върху начина, по който те работят.


Хората в издателския сектор, които изпитват затруднения с възприемането на „съдържанието“ като динамична концепция, са същите хора, които продължават да гледат на книгите като на физически предмет – продукти за еднократна употреба, които някога са отпечатвани и разпространявани, а сега са прехвърлени на друга платформа. Реалността е такава, че с технологията, която е налична днес, съдържанието може да бъде допълнено и осъвременено, цифрово разпространено повторно и дори отпечатано отново по заявка.


Това е причината, поради която трябва да насърчаваме повече издателския бизнес да възприема дигиталния начин на мислене. Да капитализира възможностите, предоставени от динамичното управление на съдържание и технологиите за цифров печат.

Young woman reading book on train

Дигиталният начин на мислене

Дигиталният начин на мислене позволява на издателите да се възползват от бъдеще, в което малките тиражи и доставката по заявка са възможни. Бъдеще, в което проактивното управление на жизнения цикъл на издателските активи им позволява да увеличат до максимум търговската стойност на съдържанието им и да го направят по-леснодостъпно за потребителите.


В същото време, ако производителите на книги инвестират в цифрово производство, те ще изиграят важна роля при мотивирането и стимулирането на цифровото мислене на издателите и внедряването на оптимизирани цифрови процеси и бизнес модели, които ще направят издателите иновативни.


Както виждате, иновативността при книгоиздаването не е еднопосочна улица. По-възможно е това да бъде постигнато чрез тристранно сътрудничество между издателите, производителите на книги и доставчиците на технологични решения.

Написано от Sven Fund


Sven Fund е основател и изпълнителен директор на fullstopp – консултантска агенция за академични издателски къщи, която предоставя стратегически насоки за разнообразни проблеми, простиращи се от смяна на управлението до сливания и поглъщания. Компанията на Sven не работи само с доставчици, като например печатници и дистрибутори, но играе в ролята и на интерфейс между академичните библиотеки и издателите.

Свързани решения

Вижте по-подробно

Открийте трансформационната сила на цифровия печат

Говорете с екипа ни