Защо Canon е доставчик № 1 на управлявани услуги за печат и документи

Поставяне на печата в центъра на управлението на информацията

Canon MPS meeting

Новият лидер в MPS

Управляваните услуги за печат и документи (MPDS) са реална възможност за клиентите да приложат цялостна стратегия за трансформация, която гарантира бъдещето на техните решения за управление на физическа и дигитална информация, като същевременно предоставя значителни подобрения в продуктивността и сигурността. Независимо дали дадена организация цели да постигне пълен контрол върху всичките си документни процеси, или да разгърне мрежа от управлявани услуги за своите дейности по целия свят, MPDS биха могли да донесат ефективност, да спестят разходи и да увеличат производителността.

След няколко години на силен и непрекъснат растеж Canon вече е надминал ключовите играчи в индустрията и е признат от анализатора на индустрията IDC като пазарният лидер в MPDS за Западна Европа.

Open plan office

Визия на IDC

В своя доклад „MPDS и BPS пазарни дялове в Западна Европа, 2017 г.: ускореното технологично развитие стимулира по-големи бизнес приходи от договори за услуги“ IDC оценява високо „дългосрочното наследство на Canon в бизнеса с обработване и печат на документи и портфолиото, пазарните иновации и оперативното превъзходство на компанията за изграждане на нейния бизнес с услуги за печат“ и признава нейните способности с думите: „Canon акцентира върху цифровата трансформация с фокус върху развиването на по-големи способности за осигуряване на работни процеси за клиентите, като им помага да се справят с някои от най-големите бизнес предизвикателства, свързани с управляването на информацията, както в хартиен, така и в електронен формат. Canon разшири своето портфолио от решения за работни процеси чрез по-голям акцент върху оптимизирането на бизнес процесите и осигуряването на непрекъснати подобрения и предоставянето на решения и услуги в Европа, както и по целия свят.“

В ясно отражение на текущия ангажимент на Canon да предлага на своите клиенти най-добрите решения, специфични за техните бизнес потребности, IDC също похвали „предложенията с висока стойност на Canon, произтичащи от способностите на компанията да доставя хардуер за обработка, сканиране и отпечатване на документи за пълния спектър потребители и да го комбинира с мащабируем софтуер и технологии за осигуряване на решения, подходящи за организации в диапазона от малки фирми до мултинационални компании. Със своето портфолио от софтуерни технологии, както и своето наследство и сила в областта управляваните услуги за печат и документи Canon помага на клиентите в пътешествието, което започва с оптимизацията на печатните паркове и преминава към по-задълбочено подобряване и автоматизация на работните процеси.“

Open plan business meeting

Съвременни MPDS

Моментът е идеален за управлявани услуги за печат и документи. В днешния ръководен от данни свят документите на хартиен носител и електронните документи (и информацията, съдържаща се в тях) са неделима част от ефективните бизнес дейности. Но с бързо увеличаващите се обеми от данни разходите за ефективно управление и поддръжка на съвременни информационни масиви са истинско предизвикателство. Нещо повече, днес се очаква, че данните, съхранявани от компаниите, трябва да стимулират по-интелигентни и по-ефективни начини на работа, да предоставят повече ползи за клиентите и да помагат за постигането на бъдещи иновации.

В постоянно променящия се свят на управлението на документи и информация Canon продължава да развива своето богато портфолио от управлявани услуги за печат, за да удовлетвори растящите изисквания на офисите и печатните отдели (включително географски разпределени, мултинационални, мултирегионални и глобални среди) на местно ниво и по света.

Workers reviewing digital content


Работа с експерти

С изкачването на цифровата трансформация в корпоративния дневен ред, ефективното управление на информацията никога не е било по-важно. Дигитализацията на управлението на печата, наред със сканирането на документи, представлява реална възможност за намаляване на разходите, повишаване на сигурността на информацията и освобождаване на работната сила за други по-печеливши или важни задачи, позволявайки бърз достъп до своевременна и подходяща информация.

Управлението на сложна услуга за печат в няколко офиса и печатни центрове, държави и с устройства от различни марки може да използва неефективно вътрешните ресурси на бизнеса, което ще му струва ненужно време и пари. Работата с експерти в тази област е от съществено значение. С ориентиран към клиента подход в комбинация с богато портфолио от решения за работни процеси, Canon е добре позициониран, за да помага на бизнесите да оптимизират процесите, да осигурява непрекъснати подобрения и да предоставя решения и услуги за компаниите в цяла Европа и не само в областта на MPDS.

Тъй като компаниите се стремят да съхранят повече ресурси за своите служители и акционери, все повече организации осъзнават, че внедряването на MPDS им позволява да се фокусират отново върху това, което правят най-добре. Макар управлението на информацията традиционно да се възлага на вътрешнофирмени екипи, печатът, в частност управлението на печата, все още представлява една от последните големи области на неконтролирани разходи. MPDS е огромна възможност за компании от всякакъв вид и размери да въведат автоматизация, която ще осигури незабавна продуктивност, икономии на разходи и сигурност на информацията.

Ако търсите начин да въведете MPDS във вашия бизнес, открийте повече за това как Canon може да ви помогне, като се запознаете с нашите Управлявани услуги за печат.

Свързани решения

Вижте как нашите управлявани услуги за печат могат да ускорят вашият бизнес

Говорете с екипа ни