Има ли вашата фирма желание за процес на управление на риска?

Започнете Вашия процес за управление на риска с наръчника за законова сигурност на данните на Canon

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОТЧЕТ

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Рискът е неразделна част от бизнеса. Списъкът с най-иновативните компании на CNBC¹ признава активно и възнаграждава организациите и лидерите, които поемат интелигентни рискове. Те залагат много и рискът е голям, но е голяма и печалбата. Това не е правилният подход за всеки, но той е показателен за компромиса, който е необходим, за да се предоставят иновации с пазарна скорост.

Макар че сигурността излиза все по-напред в дневния ред на компаниите, отговорните за нея – директорите по информацията и сигурността на информацията по света – са започнали да придобиват репутация на възпрепятстващи напредъка, защото правните съображения надделяват над иновациите.

Ефектите от управлението на риска

Казано по-просто: организациите трябва да поемат някои рискове и да избягват други. За целта те трябва да са наясно какво означава успешно изпълнение. Отговорът зависи от сектора на организацията или функцията в рамките на даден бизнес, но специалистите по сигурността в наши дни трябва да се считат за фактори за напредък. Рисковете за сигурността на информацията трябва да се разглеждат като управляеми и не по-голям проблем от други форми на бизнес риск.

С други думи за управление на рисковете за сигурността трябва да се приеме, че някои рискове няма да изчезнат и винаги ще възникват пробиви, тъй че фирмите трябва да имат стратегии за справяне с тях. Вместо да се концентрират върху намаляване на заплахи, днес много директори по информация акцентират върху обучението за заплахите.

3 colleagues reviewing content on tablet

Стъпки в процеса на управление на риска

Ефективното управление на риска започва с определяне на непосредствените рискове за вашия бизнес и информиране на борда и висшето ръководство за тях и тяхното потенциално значение. Ефективното управление на риска е задължение на всеки. Пробив в данните може да причини огромни финансови загуби и вреди на репутацията, а директорите на отделите за работа с клиенти и редовите служители трябва да осъзнаят потенциалната цена и вероятните мерки в случай на изтичане.

За да им помогнат за това, някои организации използват симулация на инциденти или кризи. По този начин не само се разкриват всички слабости, но и екипите се чувстват по-уверени и по-добре подготвени в случай на пробив.

Както се развиват киберзаплахите, така трябва да се развиват и управлението и правилата, свързани с тях. Опитите да се промени стратегията за управление на риска трябва да се водят от висш ръководител, но всеки в организацията трябва да може да дава предложения и да помага на фирмата за създаване на най-добрите механизми за справяне.

Business people discussing over computer

Контролен списък за процеса на управление на риска

  • Не забравяйте, че по-обширната бизнес стратегия може да се промени бързо. Навлизането на нови пазари може да създаде нови рискове за финансите и информацията.
  • Използването на цифрови технологии, като социални медии и облачни услуги, също може да повлияе.
  • Вашата стратегия за управление на риска трябва да отговаря на желанието за растеж на фирмата.

Управление на желанието за риск между отделите

По тази причина правилата за сигурност трябва да позволяват приемането на риск с определена степен, за да се запази единството в организацията. Пробиви в сигурността могат да възникнат и възникват¹ и колкото е важно те да се предотвратяват, точно толкова важно е да има приет процес за справяне с тях, основан на разбиране за значението им.

Управлението на риска трябва да бъде част от цялостна програма за оценка на желанието за риск, да прилага принципи за управление на риска и накрая да обучава бизнеса, че осъзнаването на риска не е неуспех, а утвърждаване на приет процес.

¹ Ексклузивни статии на CNBC отразяват годишния доклад за най-иновативните компании на BCG.

Спазвайте законите за защита на данните

52% от фирмите не знаят за въздействието на ОРЗД. Научете по какъв начин промените в законите за защита на данните през 2018 г. ще повлияят на вашия бизнес

ИЗТЕГЛЯНЕ НА РЪКОВОДСТВО

Office team working together

Свързани решения

Разберете как решенията за сигурност на информацията на Canon могат да помогнат на вашия бизнес


СВЪРЖЕТЕ СЕ