УСЛУГИ

Облачни услуги за управление на снабдяването


Woman holding a mobile phone and sitting cross-legged at a desk next to a PC chats to a colleague across the office.

Автоматизиран процес от покупка до плащане, за да улесни живота

Управлявайте процеса от покупка до плащане в облака и се възползвайте от по-голям контрол на разходите, повишена сигурност и реална възвращаемост на инвестициите си.

Облачните услуги на Canon за управление на снабдяването автоматизират изцяло P2P процеса от покупка до плащане, използвайки предимствата на облачната услуга. Работата, поддръжката и актуализациите се управляват от технически специалисти на Canon и няма разходи за хардуерна инфраструктура или ИТ ресурси, освобождавайки време и ресурси за концентрация върху основните дейности.

Какво предлагаме

Цялостно решение

Открийте рентабилно, сигурно и мащабируемо решение, което автоматично обработва фактури, договори с доставчици, разходи за закупуване и разходи за служители.

Лесни актуализации

Достъп до най-новите актуализации и нови функционалности без допълнителни разходи за абонамент или скъпи и отнемащи време проекти за надграждане.

Сигурно съхранение

Нашата централизирана хостинг платформа на Canon Europe осигурява пълна съвместимост с регулациите за обработка на данни и осигурява най-високите стандарти за сигурност на вашите данни.

Услуга за първоначално запознаване със системата

Възползвайте се от специализираните технически ресурси на Canon за процеса на първоначално запознаване със системата, както и от достъпа на потребителите до вашата специализирана среда за онлайн решения.

Център за онлайн помощ

Управлявайте и поддържайте облачните си услуги за управление на снабдяването с помощта на специализирания център за помощ, който е включен във вашия абонамент за услуга.

Cloud Procurement Solutions

Способности

Напълно управлявани услуги

Облачните услуги за управление на снабдяването се управляват и поддържат от ваше име за целия експлоатационен живот.

Квалифицирани консултанти

Нашите специализирани консултанти ще конфигурират и интегрират решението, което най-добре отговаря на вашите нужди.

Възможности за сканиране на фактури

Достъп до опционни услуги за сканиране на фактури, валидиране на документи и цифровизиране на данни.

Blonde-haired woman in dark-rimmed glasses and khaki blouse smiles broadly as she looks at something on her laptop.
Увеличете максимално паричните потоци на вашия бизнес с облачни решения на Canon за електронно снабдяване и плащане на доставчици.

Свързани услуги и решения

Close-up of a woman’s hand holding a silver pen between her fingers as she keys in numbers on a calculator.

От покупка до плащане

Постигнете пълен контрол на паричния поток и подобрена видимост чрез оптимизирана цифрова система.

Открийте как опитът на Canon може да оптимизира бизнес процесите ви.

ГОВОРЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП

  • Canon
  • Бизнес
  • Облачни услуги за управление на снабдяването