Многофункционални принтери

Серия imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Спецификации

Подробни спецификации

Основен модул

Спецификации за печат

Спецификации за копиране

Спецификации за сканиране

Спецификации за изпращане

Спецификации на факс

Спецификации за съхранение

Спецификации за сигурност

Спецификации на работната среда

Софтуер и управление на принтер

Консумативи

Опции за зареждане на хартия

Опции за изход

Хардуерни аксесоари

Опции за сигурност

Опции за системата и контролера

Други опции