Цифрови цветни печатни преси

Серия Canon imagePRESS C170

Спецификации

Подробни спецификации

Основен модул

Спецификации за печат

Спецификации за копиране

Спецификации за сканиране

Спецификации за изпращане

Спецификации на факс

Спецификации за съхранение

Спецификации за сигурност

Спецификации на работната среда

Софтуер и управление на принтер

Спецификации на контролер Fiery Print (вграден)

Консумативи

Хардуерни аксесоари

Опции за сигурност

Опции за системата и контролера

Други опции