Безжичен мобилен печат и сканиране

icon.jpeg

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) е безплатно приложение, което ви позволява да отпечатвате лесно снимки и да сканирате от устройства Android чрез съвместими многофункционални принтери PIXMA и компактни фотопринтери SELPHY* в локална безжична мрежа (Wi-Fi).

Приложение Easy-PhotoPrint за устройства Android

Функции
• Автоматично намира принтерите в Wi-Fi мрежата
• Отпечатва изображения от мобилни устройства
• Сканира директно към вашето Android устройство (само за PIXMA)

Начин на употреба
Просто изтеглете приложението Canon EPP чрез мобилното си устройство и докоснете иконата на Canon EPP, за да стартирате.

*Вижте спецификациите на продукта за повече информация.

Отпечатване на съществуваща снимка

Сканирайте документ или снимка (само за PIXMA)

Отпечатайте сканиран документ (PDF)

Отпечатване на съществуваща снимка

Приложението Easy-PhotoPrint ви позволява да изберете една или няколко снимки в JPEG формат и да отпечатате до 39 копия наведнъж. Можете да отпечатвате с или без бяло поле и лесно да избирате измежду богата гама формати и типове хартия.

1. Отворете Images.

2. Изберете изображения и натиснете Print.

 

3. Отворете опашката за печат, проверете настройките и докоснете Print 4. Ще се изведе страницата за прогреса на отпечатване.

Сканирайте документ или снимка (само за PIXMA)

Сканирайте от съвместим многофункционален принтер Canon и съхранете
снимката или документа в устройство Android в PDF или JPEG формат.

1. Отворете Scan Settings.

2. Проверете настройките и изберете Scan (JPG) или Scan (PDF).

 

3. Отворете опашката за печат, проверете настройките и докоснете Print 4. Ще се изведе страницата за прогреса на отпечатване.

Отпечатайте сканиран документ (PDF)

Можете да изпратите сканираните си документи в PDF формат към принтер (отпечатването на PDF файлове може да се направи само от устройството, с което сте сканирали и създали файловете).

1. Отворете Scanned Items (PDF).

2. Изберете документа, който искате да отпечатате.

 

3. Прегледайте файла и докоснете Print. 4. Проверете настройките и докоснете Print. Ще се изведе страницата за прогреса на отпечатване.