Accelerate, St. James’ Hospital improves health information management using Canon document solutions

St. James болница: подобряване на продуктивността и работата с пациенти

Предизвикателството

В болница St James, една от най-големите университетски болници в Европа, работят повече от 3500 служители и 110 консултанти в 11 клиники и 10 отделения. В нея се намира най-натовареното спешно отделение (ED) в Дъблин, което само през 2010 г. прие 45 230 пациенти.

През 1998 г. St James стана една от първите, която започна да използва електронно управление на документи (EDM). По съвет на Canon тя въведе система за архивиране и търсене в спешното отделение и в отдела по социална дейност, за да организира и оптимизира огромното количество документация, която се генерира.

Управлението на документи е бил труден процес, както обяснява мениджърът на ИТ отдела Marie Sinnott: "На пациентите се даваха физически картони с подробна информация. Те се даваха на лекаря и след това се връщаха обратно. Картоните след това се съхраняваха в шкафове. Това увеличаваше вероятността от грешки, като загуба на досие например, което водеше до повече време за чакане, консултации и лечение".

През 2004 г. St James започва да разширява своя портфейл от EDM, като въвежда два модула SAP ERP за обработка на трансакции и бизнес управление. Но Pat Bailey от отдела за поддръжка на SAP системата си спомня: "Ние осъзнахме, че докато SAP модулите си вършеха отлично работата в отдел Финанси и Човешки ресурси, има място за подобрение при съхранението, индексирането и търсенето на досиета".

Accelerate, St. James’ Hospital improves patient experience using Canon document management solutions

Решението на Canon

След задълбочено проучване на пазара болницата избира решението на Canon за управление на документи: "Изглеждаше естествено развитие, като се има предвид колко добре то се представяше на други места в болницата". Но Bailey си спомня, че го е притеснявал един технически въпрос: "Колкото и добро да изглеждаше решението, можеше ли да се интегрира със SAP модулите? Отговорът беше – да, много лесно".

"Процесът на търсене на документи в архива отнемаше от 5 минути до час. Сега той буквално отнемаше няколко секунди."

Предимства

В спешното отделение ползите бяха незабавни: "С новото решение на Canon картонът на пациента се попълва и се сканира еднократно. След това лекарят може да го намери и прочете по дигитален път само с натискането на един бутон. Процесът на търсене отнемаше някъде между 5 минути до един час в зависимост от това къде е бил съхранен той. Сега това отнема буквално няколко секунди".

Sinnott обаче съвсем скоро осъзнава, че тази технология може много повече от простото архивиране, бързото търсене и извличане досиета: "Капацитетът за съхранение на това решение е безкраен. Най-важното е, че решението е много гъвкаво. Осъзнахме, че можем да го използваме и в нашия отдел по клинична фотография. Всъщност, ставаше очевидно, че то има потенциал да донесе полза за всяка дейност на отдела".

Следващите отдели, които се възползваха от решението бяха Финанси и Човешки ресурси: "То ни помогна да съхраняваме важни и поверителни досиета на едно място. Усъвършенстван административен режим предоставя достъп само на подходящите хора. Това е проста, ефективна и сигурна дигитална система за управление на досиета, която позволява на служителите в ЧР и Финанси да работят бързо. Ако има проблем, вместо да се търси един час в шкафовете с досиета, упълномощеният персонал може да използва уникалната система за заявки към отдела за поддръжка, за да се идентифицира проблемът и да се отстрани в рамките на една минута."

"Това води до по-фокусирано и професионално обслужване."

Accelerate, St. James’ Hospital boosts productivity using document management software from Canon

Други отдели, които се облагодетелстваха от решението на Canon за управление на здравна информация включват "Клинична фотография", където цифровите изображения (направени с фотоапарат Canon EOS 1Ds Mark III), както обясни Sinnott: "сега директно се запаметяват в досието на пациента и се съхраняват на сигурно място, за да се избегне загуба или неразрешен достъп. Заснетите изображения позволяват на консултанта да наблюдава по-ефективно повтарящите се проблеми, като например състоянието на кожата".

За Sinnott и Bailey ползите от решението на Canon не са само в отказа от хартиени документи: то е подобрило драстично и удовлетвореността на крайните потребители – самите пациенти. "Досиетата на пациентите могат да бъдат достъпни на централно ниво, което позволява на лекуващия лекар да види предишни клинични данни, като по този начин ускорява процеса на лекуване на пациента...Това води до по-фокусирано и професионално обслужване".

За Bailey, най-силното признание за решението на Canon е обратната информация, получена от болничния персонал: "Отделите, които вече внедриха решението, търсят начини за максимално използване на потенциала му. Отделите, които все още не са го внедрили, имат желание да го направят." Накрая Sinnott заключава: "Резултатите показаха, че това е лесна и полезна трансформация за всяко отделение".

Научете повече

Свържете се

Открийте как можем да помогнем на вашия бизнес да се ускори

Научете повече