Доклади на Canon Europe и Canon Inc. за устойчиво развитие

Докладите на Canon Europe за регионално устойчиво развитие обхващат дейностите на Canon в Европа, Близкия изток и Африка и включват от управление на опазването на околната среда до помощ за обществото.

За изготвяне на регионалните доклади за устойчиво развитие за 2013 г. на Canon EMEA използвахме указанията на Глобалната инициатива за докладване (GRI) при ниво на прилагане B. Можете да прочетете GRI таблицата тук (само на английски език).

Canon Inc., седалището ни в Япония, публикува доклади за околната среда от 90-те години насам и годишни доклади на групата Canon за устойчиво развитие от 2003 г. насам. Тези доклади обхващат целите, действията и резултатите ни, свързани с конструирането и производството на продуктите, които намаляват въздействието върху околната среда и помагат на клиентите ни да пестят енергия и други ресурси. Докладите обхващат и икономическото и социалното въздействие на дейностите на групата Canon.

Докладите на Canon Europe и Canon Inc. за устойчиво развитие са достъпни за изтегляне по-долу.

Canon EMEA Sustainability Report 2013 [PDF, 1.7 MB]
Canon EMEA Sustainability Report 2012 [PDF, 951 KB]
Изтеглете последния ни доклад за устойчиво развитие [PDF, 1.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2014 [PDF, 8.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2013 [PDF, 8.2 MB]

Копия на предходни доклади на CINC вижте тук.

spacer
					image
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди