Общество – Социално отговорен бизнес

Стремим се да изпълняваме своите корпоративни социални отговорности към всички заинтересовани лица. Нашата философия Киосей е нашата визия всички хора, независимо от раса, политически пристрастия, пол, умения, религия или култура, да живеят и работят заедно в хармония.

Това включва:
• Уважение към клиентите ни
• Напътстване на служителите ни
• Подпомагане на общностите, в които оперираме
• Намаляване на въздействието, което оказваме върху околната среда.

Заинтересованите лица включват от инвеститори, НПО и клиенти до местни общности, нашите служители и доставчици. Имаме отговорности към всяка група и работим, за да отговорим на техните очаквания и нашите задължения към тях. Помагаме на служителите си да разберат ролята си при подпомагането на бизнеса, като се стремим да работим честно и етично и същевременно допринасяме за устойчиво икономическо развитие.

Ангажираме се с организации, физически лица и общностите, в които оперираме, като помагаме за разрешаването на социални и здравни проблеми и допринасяме за благосъстоянието и генерирането на приходи. Инвестираме в регионални и местни проекти и осъществяваме корпоративните си дейности за социална отговорност в общностите, на които разчитаме.

Области на подпомагане

Спонсорствата и партньорствата ни обхващат пет области. Те ни отразяват като производител на оборудване за обработка на изображения и са свързани с корпоративната ни философия.

  • Изкуство и култура: включва спонсорство на седмиците на модата в Лондон и Милано, както и на Лондонския симфоничен оркестър
  • Спорт: В EMEA сме дългосрочен спонсор в областта на футбола, както и спонсор на Международния съюз на кънкобегачите (ISU) и на състезанията от Световните лекоатлетически серии към Международната асоциация на лекоатлетическите федерации (IAAF) до 2016 г.
  • Образование и наука:Фондация Canon подпомага културното и научното сътрудничество между Европа и Япония
  • Хуманитарни дейности: подкрепата ни за Червения кръст обхваща от дарения за възстановяване след големи бедствия до подпомагане на млади хора в неравностойно положение

Допълнителна информация

Какво е Киосей?
Прочетете повече за нашите регионални проекти.
Прочетете повече за нашите месни проекти за подпомагане.
Научете повече за практиките ни на работното място и подпомагането на служителите.
Научете как Canon намалява въздействието върху околната среда.
Научете как Canon спазва законите и разпоредбите за икономическо и бизнес управление.
Доклад за устойчиво развитие на Canon EMEA за 2013 г.

spacer
					image
Общество
Регионални
Местни
Работна среда
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report