Доклади на Canon Europe и Canon Inc. за устойчиво развитие

Докладите на Canon Europe за регионално устойчиво развитие обхващат дейностите на Canon в Европа, Близкия изток и Африка и включват от управление на опазването на околната среда до помощ за обществото.

Canon Inc., седалището ни в Япония, публикува доклади за околната среда от 90-те години насам и годишни доклади на групата Canon за устойчиво развитие от 2003 г. насам. Тези доклади обхващат целите, действията и резултатите ни, свързани с конструирането и производството на продуктите, които намаляват въздействието върху околната среда и помагат на клиентите ни да пестят енергия и други ресурси. Докладите обхващат и икономическото и социалното въздействие на дейностите на групата Canon.

Докладите на Canon Europe и Canon Inc. за устойчиво развитие са достъпни за изтегляне по-долу.

Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2010-2011 [PDF, 2.6 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2009-2010 [PDF, 2.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2011 [PDF, 7.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2010 [PDF, 6.6 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2009 [PDF, 5.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2008 [PDF, 4.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Digest 2008 [PDF, 1.1 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2007 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2006 [PDF, 3.9 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2005 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2004 [PDF, 5.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2003 [PDF, 4.4 MB]
spacer
					image
Околна среда
Продукти
Употреба
Рециклиране
Операции
ISO 14001
Речник
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Доклади за устойчивост