ISO 14001 – Консолидирано сертифициране на Canon по ISO 14001

Групата Canon е една от малкото организации, които са постигнали консолидирано сертифициране по ISO 14001, обхващащо всички дейности по света, което ни прави организация от световна класа. В Европа, Близкия изток и Африка около 200 обекта на Canon в 25 държави са сертифицирани по ISO 14001. Единният комбиниран сертификат от 2007 г. обхваща системата ни за управление на околната среда (EMS) в над 700 обекта на Canon по целия свят.

За да отговорим на строгите изисквания на международния стандарт ISO 14001, ние от Canon трябва да докажем, че системата EMS ни позволява да управляваме въздействието върху околната среда на нашите продукти и дейности. Трябва да покрием изискванията на всички приложими разпоредби за околната среда, да предотвратяваме замърсяването и непрекъснато да подобряваме работата си по опазване на околната среда.

Чрез нашата система EMS подлагаме на екологичен анализ всеки аспект от жизнения цикъл на продуктите си, включително проектиране, разработване, закупуване на части и материали, производство, разпространение, употреба от потребителите, депониране на отпадъци и рециклиране. Нашата система EMS обхваща и сградите и операциите ни. Прочетете повече за нашите дейности, свързани с опазването на околната среда.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Околна среда
Продукти
Употреба
Рециклиране
Операции
Речник
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост