Околна среда – Опазване на околната среда и подпомагане на клиентите ни

Създаваме продуктите си с мисъл за околната среда и често включваме рециклирани материали. Намаляваме максимално енергията, която използват продуктите ни, докато работят, така че клиентите да пестят ресурси. Предвиждаме как могат да бъдат включени отново в производство, използвани повторно или рециклирани в края на експлоатационния им цикъл. Като увеличаваме максимално ефективността на ресурсите, намаляваме количеството природни ресурси, които са необходими за продуктите ни.

Признавайки, че две трети от CO2 емисиите през жизнения цикъл на продуктите ни са свързани с използването им от клиентите и със суровините и частите, произвеждани от доставчиците ни, ние все по-често предлагаме персонализирани услуги и решения , за да помогнем на клиентите си да работят по-ефективно и по-продуктивно. Това им помага да намалят собственото си въздействие върху околната среда, като същевременно се радват на иновативни и безопасни продукти и спестяват пари. Научете повече за нашите решения и услуги.

Производство - Употреба - Рециклиране
Следваме подхода "ПроизводствоУпотребаРециклиране" за жизнения цикъл на всички наши продукти.

Процес „Производство – Употреба – Рециклиране“ на Canon

Поемаме отговорност за действията си и влиянието им върху околната среда съобразно философията Киосей. Нашата харта за околната среда [PDF 114 KB] очертава основните стъпки, които предприемаме, за да постигнем баланс между устойчивото развитие и просперитет, отговорното използване на ресурсите и намаляването на въздействието върху околната среда. Тези действия помагат за намаляване на климатичните промени.

В офисите и бизнес операциите си се стремим да намалим максимално собственото си въздействие, като възприемаме стандартните правила за EMEA. Прочетете повече за бизнес операциите ни.

Награди
Усилията ни за намаляване на въздействието върху околната среда и климатичните промени са отличени с няколко награди:
• Оценката ни според Climate Counts е 66/100.
• На 29-о място сме в класацията на Interbrand за най-добри екологични марки за 2012 г.
• Reputation Institute ни класира на 9-о място в списъка си на най-уважаваните компании в света (2012г.).

Доклад за устойчиво развитие на Canon EMEA за 2013 г.
Вижте речник на екологичните термини.
Научете как Canon поддържа обществото и изпълнява социалните си отговорности.

Научете как Canon спазва законите и разпоредбите за ръководство на организацията.

spacer
					image
Околна среда
Продукти
Употреба
Рециклиране
Операции
ISO 14001
Речник
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост