ISO 9001

ISO 9001 определя изискванията към системата за управление на качеството за всяка една организация, която е необходимо да докаже способността си неизменно да предоставя продукти, отговарящи на изискванията на клиентите и на съответните регулаторни изисквания, и която цели да увеличи удовлетвореността на клиентите. Системата за качество се фокусира само върху процесите и организацията, но не и върху качеството на продукта.

Можете да откриете съответния сертификат в следните списъци:

По-долу можете да видите пълния списък със сертификати ISO9001, притежавани от Canon

ISO 9001 Азия arrow-red-right.png
ISO 9001 Япония arrow-red-right.png
ISO 9001 Европа arrow-red-right.png
ISO 9001 САЩ arrow-red-right.png

Сертификати ISO 9001, притежавани от компаниите Océ

spacer
					image
Бизнес
Директива за ОЕЕО
Регламент REACH
Директива за батериите
Устойчивост
Околна среда
Общество
Бизнес
Награди
Доклади за устойчивост
Canon Europe sustainability report