PowerShot A2100 IS More Technical Information

PowerShot A1100 IS and PowerShot A2100 - More Technical Information [PDF, 36 KB]
Download PowerShot A2100 IS specification sheet [PDF, 63 KB]
spacer
					image
Информация
Библиотека с изображения
Съобщения за пресата
Корпоративни новини
Новини за бизнес продукти за обработка на изображения
Новини за потребителски продукти за обработка на изображения
Новини за Canon Inc