G1_X_Mark_II

Canon и Червеният кръст

Заедно помагаме за подобряване на живота на нуждаещи се деца в цяла Европа.

Нашето сътрудничество с Червения кръст е един от начините, чрез които изразяваме нашата корпоративна философия Kyosei – "Живеем и работим заедно за общото благо". Заедно помагаме за подобряването на живота на нуждаещите се деца в цяла Европа, като им предоставяме възможност да се обърнат към някого за помощ. Създаваме у тях хуманитарни ценности и им преподаваме необходимите житейски умения, за да им помогнем да изградят по-светло бъдеще.

Ето някои от местните проекти, които сме подкрепили: 

  • Обучение в животоспасяване за деца и младежи
  • Предоставяне на психосоциална подкрепа или консултации
  • Насърчаване равенството на половете
  • Обучение по пътна безопасност

От 2006 г. Canon Европа и местните търговски офиси на Canon в цяла Европа са дарили над 4,3 милиона евро на организациите на европейския Червен кръст, с което са помогнали на над един милион деца и младежи в цяла Европа.

Canon donation to the European Red Cross Societies