Осведоменост за борбата с фалшифицирането

Canon е една от множеството международни търговски марки, засегнати от нелегалното фалшифициране на продуктите им. Това са подправени или копирани консумативи и батерии, опаковани така, че да изглеждат като оригинални продукти на Canon. Canon се отнася към тази незаконна дейност много сериозно и работи с полицията, митниците и организациите за борба с фалшифицирането, както и с властите в цяла Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), за да се противопостави на търговията с фалшиви продукти.

По-долу ще откриете информация за опасностите от използването на фалшифицирани продукти на Canon, как да ги разпознавате и какво да предприемете, ако считате, че сте закупили такъв.

Защо да избягвате фалшифицирани продукти на Canon?

Закупуване на оригинални продукти

Как да разпознавате фалшификати на продукти Canon

Какво да предприемете, ако считате, че сте закупили фалшифициран продукт

Какво прави Canon, за да защити клиентите си

Нашите успехи

Други интересни връзки

Защо да избягвате фалшифицирани продукти на Canon?

Рискове за безопасността

Фалшифицираните продукти на Canon не са произведени и проверени съгласно стриктните стандарти за качество на оригиналните продукти Canon и могат да доведат до нараняване на човек или повреда на продукт, ако бъдат използвани. Фалшивите батерии може да се нагорещят прекалено много, да изтекат или да се взривяват при употреба, което да причини сериозни наранявания на хора или непоправими щети на продукт.

За информация относно опасностите от фалшивите батерии посетете уебсайта на Асоциацията за фотоапарати и продукти за работа с изображения (CIPA).

Качество

Фалшивите патрони с мастило и тонер касети на Canon може да изтичат, да блокират печатащата глава на принтера или да доведат до размиване и разтичане на цвета. Тези патрони и касети също така може да предоставят значително по-малък капацитет за печат в сравнение с оригиналните. Капацитетът за печат на фалшивите касети, които са тествани от Canon, варира между 28% и 69% в сравнение с оригиналните касети.

Въздействие върху околната среда

Всички оригинални продукти Canon са в съответствие с европейските закони, като например Директивата WEEE относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, Директивата RoHS (ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване) и с Регламента REACH. Малко вероятно е фалшивите продукти да са в съответствие с тези закони, тъй като произходът на съставните им части и производството им са неизвестни и следователно представляват по-голям риск за околната среда.

Прочетете повече за дейностите на Canon, свързани с опазването на околната среда.

Връзки с незаконна дейност

Производството и продажбата на фалшифицирани продукти е престъпление. Отговорните за производството и продажбата на фалшификати често се оказват свързани с други незаконни дейности, включително търговия с наркотици, трафик на хора, контрабанда на оръжия, кражба на самоличност, пране на пари и тероризъм.

  Горе

Закупуване на оригинални продукти

Вижте непълен списък на упълномощените търговци на продукти Canon на нашата страница "Къде да закупите".

  Горе

Как да разпознавате фалшификати на продукти Canon

• Уникална холограмна лепенка Canon се поставя върху опаковката на всички оригинални патрони с мастило Canon*, лазерни тонери, тонери за копирни машини, батерии за фотоапарати и видеокамери Canon. Холограмната лепенка има уникалното свойство да променя цвета си, като изглежда преливащо се златна, погледната отпред, и преливащо се тъмнозелена, погледната отстрани. Ако холограмната лепенка е фалшификат, тази промяна в цвета не се забелязва или е съвсем слаба.

(* Европейската пластмасова опаковка за мастилени патрони или големите блистерни опаковки може да нямат уникална холограмна лепенка.)

Изображение__Холограмна лепенка

• Фалшифицираните холограмни лепенки често се поставят върху фалшифицирани опаковки невнимателно и изглеждат повредени, размазани, с неправилен цвят или размер.

• Логото на Canon върху фалшифицираните опаковки и продукти Canon може да бъде размазано и с неправилен цвят, шрифт или размер.

Изображение_canonlogo

• Опаковката на фалшивите продукти може да изглежда сякаш е запечатвана повторно, използвана повторно или повредена.

• Фалшивите продукти или опаковки може да съдържат правописни грешки.

Фалшиви продукти на Speedlite също са открити на пазара, като допълнителна информация за тях можете да намерите тук.

За изображения на оригинални и фалшифицирани батерии на Canon посетете уебсайта на Асоциацията за фотоапарати и продукти за работа с изображения (CIPA).

Други белези на фалшивите продукти

• Цена: бъдете внимателни с продавачи, предлагащи необичайно ниски цени.

• Място на закупуване: внимавайте при закупуване от аукционни уебсайтове. Не всички продукти, закупени от тези уебсайтове са фалшиви, но фалшификаторите ги използват заради бързината, анонимността и глобалния обхват, който предлагат.

  Горе

Какво да предприемете, ако считате, че сте закупили фалшифициран продукт

Ако се съмнявате в оригиналността на консуматив или батерия, която сте закупили, моля, свържете се с упълномощен търговец на Canon или с нас на ipr.info@canon-europe.com.

За съжаление, ние не можем да заменим или ремонтираме неизправни фалшификати на Canon. Но можем да потвърдим дали един продукт е оригинален или не, както и да предоставим писмено потвърждение, в случай че продуктът е фалшифициран.

  Горе

Какво прави Canon, за да защити клиентите си

Защита

Името и логото на Canon са официално регистрирани като запазена марка и в митнически бюра в над 30 държави в региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка), за да се осигури формално наблюдение и изземване на вероятни фалшиви продукти при внос в дадена държава.

Технологии

Компанията Canon е въвела мерки за защита, които да помогнат на клиентите й да разпознават оригиналните продукти.

Сътрудничество

Canon си сътрудничи с национални и международни органи на властта и организации, като полиция, митници и търговски стандарти, за да помогне в разпознаването на фалшифицирани продукти Canon и в отстраняването им от пазара.

Насърчаване на ефективни закони

Canon работи за увеличаване на осведомеността относно незаконната търговия с фалшификати на официално ниво и участва в публични дискусии за прилагане на законите за интелектуалната собственост.

Canon е активен член на различни организации, като групата за борба с фалшифицирането ICCE, REACT и програмата VeRO на eBay.

Образование

Canon предоставя обучение и образователни семинари за служители в полицията, митниците и държавните организации, за да им помогне да разпознават фалшифицирани продукти на Canon. Canon също така създаде и разпространи удобен визуализатор, за да помогне на властите по-лесно да откриват фалшиви продукти.

Изображение_Удобен_Визуализатор

  Горе

Нашите успехи

Със съдействието на държавните органи Canon е иззела фалшиви продукти в много държави в целия регион EMEA.

Наред с това, от 2010 г. насам компанията Canon е провела над 200 разследвания и е съдействала за 660 митнически изземвания на около 550 000 фалшиви продукта.

  Горе

Други интересни връзки

За повече информация относно борбата с фалшифицирането по-долу ще откриете списък с полезни връзки.

React – Европейската мрежа за борба с фалшифицирането
Бизнес действия за спиране на фалшифицирането и пиратството
Група за борба с фалшифицирането
Служба по интелектуалната собственост
Коалиция за консумативи за печат в Европа, Близкия изток и Африка

  Горе

spacer
					image

Относно Canon

Философия
Canon по света
Canon Европа
Counterfeit